top of page
Vyhledat

Chcete stavět dům? A víte, co je to inženýring?

Jste majitelem pozemku a rozhodli jste se stavět? Pak zažijete napínavé dobrodružství už jen při shromažďování všech administrativních podkladů potřebných pro získání stavebního povolení. Buď se touto cestou vydáte sami, nebo si najmete tzv. inženýring, který to bude řešit za vás. A pokud je inženýring zkušený, provede vás nejen procesem celé administrativní části stavby, ale i doporučí projektanty, stavební dozor, architekty a leccos vám vysvětlí, když se začnete ztrácet.

My v NIKÉ Investing takovou úžasnou „inženýring kolegyni“ máme. A protože si uvědomujeme, že její odborná znalost, pomoc a kontakty jsou pro nás „k nezaplacení“, požádali jsme ji, aby nám občas napsala článek, kde se o své zkušenosti a znalosti podělí.


Tohle je první vlaštovka z jejího oboru:

Dnešní realita v celé oblasti povolování staveb je v naší zemi docela složitá. Je to celá mašinérie schvalování a papírování a uplyne docela dost času, než získáte stavební povolení. Bez něj totiž stavbu zahájit nesmíte.

Pokud si pozemek teprve chcete koupit, nebo už nějaký máte, je pro vás VELMI důležité zjistit si následující informace (které mohou vaše stavění velmi omezit, nebo dokonce zarazit).


Úplnou alfou a omegou je dnes územní plán. Ten určuje, jak se má využívat a rozvíjet určité území. Vyplývá z něj, zda je možné na pozemcích v daném území postavit nové stavby a jakého typu. Plán udává přesná procenta, kolik z celkové rozlohy pozemku může být zastavěno (tzv. zastavitelnost území) stavbou, kolik zpevněnými plochami (např. parkovací stání, kůlny, terasy) a kolik musí zůstat na zeleň. Možná už víte, že právě v Liberci byl nedávno schválen nový územní plán. Někomu přinesl radost, že stavět může, někomu zase ne, protože se mu z pozemku stala louka.


Další věc, kterou je třeba prověřit, je napojení na sítě a dopravní infrastrukturu. Právě možnost napojení na dopravní komunikace je hlavním omezením řady jinak stavebních pozemků v Liberci. Proč? Každá silnice má nějakou šířku a tzv. kapacitu. Pokud jste se někdy zasekli na známém libereckém „sněhulákovi“ u Glóbusu, víte, co je to maximální kapacita zcela přesně. Pokud k vašemu pozemku nevede dostatečná kapacita, má město právo požadovat po vás na vaše vlastní náklady nějaký ten kousek silnice vybudovat či rozšířit. Věřte, že s pár metrů silnice zásadně zahýbe s každým stavebním rozpočtem.


Stejné je to i v případě napojení na vodovodní a kanalizační sítě. Prověřte, jaká je v místě vašeho pozemku dostupnost. Pokud sítě dostupné nejsou, čeká vás investice do pořízení domovní čističky a dostatečně hluboké studny. V Liberci jsou nyní lokality, kde se na řad opravdu často nepřipojíte (Radčice, Stráž) a kde se čeká na dostavbu již realizované vodovodní přípojky z Jizerských hor.


S elektřinou je momentálně asi nejmenší problém. Od té doby, co bylo posíleno dálkové vedení směrem k Liberci, připojení dostanete. Je to „jen“ otázka ceny. A termínu, kdy vás ČEZ připojí.


Pokud je v lokalitě zavedený plyn, můžete jeho připojení zvážit. Ovšem vzhledem k dnešní mezinárodní situace a ke stále se zpřísňujícím energetickým limitům staveb, je napojení na plyn na pováženou.


Pokud jste se už v této části chytili za hlavu, neděste se! Většina lidí své domy dokázala postavit a bydlí, takže se to určitě podaří i vám. Ať už s inženýringem, který všechny výše uvedené informace shromáždí a ověří za vás a pak vám je souhrnně předloží a srozumitelně vysvětlí, nebo bez něj.


Příště se zaměříme na výběr architekta a projektanta.


Budeme se těšit!


留言


bottom of page