top of page
Vyhledat

STAVBA, TO NENÍ JEN DŮM – co se myslí pod pojmem SÍTĚ?

Dnes se podíváme na to, jak napojit a propojit stavbu (třeba rodinného domu), aby optimálně fungovala. Každý dům potřebuje být napojený na sítě. Je to nejen požadavek zákonů a vyhlášek, ale i poměrně praktické. Takže již na začátku cesty k novému bydlení potřebujeme prověřit, zda se budeme moci napojit na veřejné sítě a na jaké.


Voda je základ. Nejen života, ale i pro dům. Pokud se pozemek nalézá v liberecké lokalitě, správcem velké většiny zdejších vodovodů a kanalizací je firma Severočeské vodovody a kanalizace a.s., zkráceně SČVK. Na ně se obracíme s dotazem, zda se budeme moci na jejich vodovod napojit, a zároveň zda nám použitou vodu odvedou kanalizační sítí do velké městské čistírny odpadních vod. Ta se mimochodem nalézá v Liberci při ulici Londýnská a je neustále zdokonalována, aby vyčištěná voda z ní odcházející do řeky Nisy, byla co nejčistší.


Pokud nám SČVK sdělí, že se jejich sítě v blízkosti našeho pozemku nenachází, případně že se sice nachází, ale že nejsou v současnosti dostatečně kapacitní (např. Radčice, Krásná Studánka, Stráž n. N.), nezbývá nám nic jiného, než zajistit vlastní zdroj vody a své vlastní čištění odpadních vod. Pokud již v této fázi máme vybraného architekta či už projektanta, je vhodné další kroky podnikat ve spolupráci s ním. Čeká nás totiž nejdříve zadání hydrogeologického posudku, který prověří možnost zřízení studny a domovní čistírny odpadních vod přímo na našem pozemku. Dále přijde ke slovu projektant specialista, tzv. „vodař“. Ten podle vypracovaného hydrogeologického posudku navrhne a připraví projekt pro stavební povolení na studnu, ČOV, nebo obě stavby, podle potřeby. Studna je sice skvělým zdrojem vlastní vody, ale při jejím vrtání počítejte s cenou cca 1.500 Kč za m vrtu. Nákladnost studny je tedy otázkou hloubky vrtu, resp. Toho, v jaké hloubce pod povrchem se nachází dostatečný zdroj vody.


Jestliže máme veřejnou vodovodní a kanalizační síť v dosahu, je cesta v tomto směru trochu jednodušší. Obdržíme od SČVK souhlas s napojením stavby a projektant „vodař“ připraví projekt přípojek, který je pak součástí balíku „projektová dokumentace pro stavební povolení“.


Máme tedy co pít, v čem prát a čím zalévat – budeme řešit, čím budeme svítit, případně topit. Dalším základním médiem dnešní doby je elektřina. V libereckém kraji buduje a spravuje distribuční síť elektrické energie firma ČEZ Distribuce a.s. Se žádostí o připojení k této síti se tedy obracíme výhradně na tuto firmu. Uzavřou s námi smlouvu o smlouvě budoucí o připojení k distribuční síti. V této smlouvě je stanoven poplatek za připojení, termín, technické podmínky připojení a další podrobnosti. Zaplatíme poplatek a již se v tomto směru vlastně nemusíme o nic starat. Firma ČEZ Distribuce a.s. následně celý proces projektování, povolování a realizace přípojky elektro zajistí sama, resp. vybere si firmu, která to vše zajistí. Nám na konci procesu oznámí, že mají hotovo, a my si následně smlouvu o odběru elektrické energie můžeme uzavřít s libovolným dodavatelem elektřiny, třeba s Bohemia Energy 😊.


Pokud je v lokalitě zavedený plyn, a my se rozhodneme i přes současnou situaci se na plyn připojit, je postup obdobný jako u vodovodní a kanalizační přípojky. Plynovodní distribuční síť spravuje firma GasNet s.r.o., na ně se můžeme obrátit se žádostí o připojení. Firma GasNet následně stanoví technické podmínky, podle kterých další projektant specialista připraví projekt plynovodní přípojky, opět jako součást balíku „projektová dokumentace pro stavební povolení“.


Jak jistě už tušíte, napojení domu na jednotlivá média úzce souvisí s celkovou energetickou koncepcí budoucího provozu domu. Ať už začínáte s architektem nebo projektantem, další z klíčových otázek, které je nutné řešit na začátku, je volba zdroje vytápění. Vzhledem k celosvětovému vývoji cen médií a k dnešní přísné legislativě v oblasti spotřeby energií, je nutné většinou zdroje vytápění kombinovat, např. se solárními panely, rekuperací apod. A toto může následně ovlivnit i vzhled domu.


V otázce vytápění a hospodaření s energií je namístě oslovit specialisty, kteří dokáží zpracovat již v minulém článku zmíněnou „energetickou optimalizaci domu“. Ti ve spolupráci s architektem nebo projektantem navrhnou varianty nejen vytápění, ale v návaznosti na vámi vybraný typ stavby i vhodné technologie a materiály vnitřních rozvodů domu. Pak můžete mít například variantu vytápění tepelným čerpadlem, krb jako doplňkový zdroj, rekuperaci tepla a případně fotovoltaické články na střeše. A není zrovna snadné tyto technologie propojit tak, aby dohromady fungovaly. Tito specialisté následně i připraví průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který se také předkládá stavebnímu úřadu současně s dokumentací pro povolení stavby. Řada těchto specialistů vám navíc může dát doporučení na aktuální dotace z balíčku Zelená úsporám a provést vás celým procesem nutným pro získání takové dotace.


My v NIKÉ také hledáme optimální energetické řešení domů. Záleží nám na tom, aby budoucí majitelé a uživatelé domů byli spokojeni. Nejen aby se jim dobře bydlelo, ale aby vše dobře fungovalo a náklady na provoz domů byly přiměřené. Proto spolupracujeme na energetické optimalizaci našich staveb s firmou EnergySim, která provádí potřebné výpočty, doporučuje kombinaci technologií a vytváří pro nás i PENB. A samozřejmě nás provádí na cestě k Zeleným úsporám. 😊


Sami vidíte, že se spousta „neviditelných“ věcí musí odehrát dlouho před tím, než vůbec začnete budovat základy svého vysněného domu. Dobrá zpráva pro všechny laiky, pro které toto vypadá velmi složitě a „odpudivě“ zní: máme na to lidi! Pokud nechcete pronikat do tajů přípravy stavby hlouběji, nebo vás celá procedura děsí či odpuzuje, je opravdu lepší, nechat to provádět za úplatu jiné, kteří mají zkušenosti i znalosti a odvedou úřednickou a administrativně-technickou práci za vás. Vždyť pohoda na duši a klidné nervy jsou skoro k nezaplacení, ne? Obzvláště o prázdninách.


A protože jsme ještě zdaleka nevyčerpali všechny otázky, ke kterým potřebujeme znát odpovědi na začátku cesty k domu, budeme pokračovat příště... Užívejte léto!


Comments


bottom of page