top of page

NIKÉ PURKYŇOVA
BYDLENÍ
U BOTANICKÉ

Projekt Radčice / Liberec

Purkynova_dum_bocni_pohled_web_edited.jpg

Současný stav objektu

1H_3 - Photo_edited.jpg

Cílový stav objektu

LOKALITA

Radčice vznikly ve 13. století jako osada pro dělníky, kteří pracovali na stavbě hradu Hamrštějna a svou vesničku pojmenovali Hradšín, posléze německy Ratschen. Nad čtvrtí se zvedají dva vrcholky – Dračí vrch a Siegmundova výšina, odkud je krásný výhled do kraje. Čím blíže k Jizerským horám se Radčice zvedají, tím krásnější výhledy do krajiny mají rodinné domy a staré usedlosti, které tu stojí. Žádnou jinou zástavbu než „bydlení čisté“ v této lokalitě nenajdete – kromě budovy bývalé školy a mateřské školky. Celé to tu má ráz horské vesnice, s velkými prolukami luk a pastvin mezi řídkou zástavbou. Dopravně se za 7 minut dostanete autem k nejbližší škole, školce a nákupním možnostem v Pavlovicích. Páteřní komunikací spojující Staré a Nové Radčice je ulice Výletní, MHD obsluhují linky autobusu 24 a 28.

ULICE VÝLETNÍ / NEMOVITOST

Ulice Výletní vede od západu na východ spojuje dolní a horní část Radčic. Přímo v ulici najdete zastávku MHD, budovu bývalé školy, školky, místní hospodu a řadu různých typů rodinných domů z různých historických období. Budovy bývalé MŠ, které jsme zakoupili, se nacházejí zhruba v první třetině ulice a jsou orientovány souběžně s ní. Objekt se skládá ze tří samostatných budov, orientovaných SV-JZ směrem. Komplex tvoří samostatný areál obklopený vlastní zahradou, která zpředu přiléhá ke komunikaci Výletní a zezadu je zakončena velkými pastvinami, které se plánují jako nová čtvrť určená pouze na výstavbu RD venkovského typu.
Dvě budovy jsou dvoupodlažní, jedna s částečným podsklepením, poslední objekt je jednopodlažní. Dle platného UP je třeba do jedné z budov zakomponovat prostor občanské vybavenosti.

DISPOZICE

Uzavřený komplex s vlastním pozemkem přímo vybízí k bytové výstavbě. Plánujeme objekty výškově sjednotit na dvoupodlažní a vybudovat zde 8-10 bytů velikosti 2kk, 3kk a 4kk s balkóny a vstupy do zahrady kolem objektů. Protože chceme do lokality přilákat rodiny s dětmi a mladší populaci, cílíme na bytovou výstavbu v běžné dobrém standardu, bez luxusních detailů. Funkčnost, čistota tvaru, ekonomičnost a praktičnost jsou zde zadáním, které budeme s architekty a projektanty plnit. Každý byt bude vybaven adekvátním počtem parkovacích míst a bude mít podíl na společném prostoru zahrady, která bude sloužit k odpočinku, hře a komunitnímu životu obyvatel lokality.

ČASOVÝ PLÁN

Zahájení architektonických prací na studii: 9/2022
Zpracování projektové dokumentace dle studie: od 12/2022
Zahájení výstavby: 5/2024
Zahájení prodeje: 5/2024
Kolaudace nemovitosti: 6/2025

PARTNEŘI PROJEKTU

ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE
Ateliér 5.rozměr Kontakt: www.rozmer.cz

PROJEKTANT
Ing. Jan Pavlů

STAVEBNÍ INŽENÝRING
Alena Koberová Kontakt: alena.stavby(at)seznam.cz

REALIZACE STAVBY
Adapto, s. r. o.

INFORMACE PRO INVESTORY

Do tohoto projektu již máme potřebné investice a je pro nové investory uzavřen.

Děkujeme všem investorům!

AKTUÁLNĚ

Dne 22.7.22 došlo k oficiálnímu převzetí objektu.

VIZUALIZACE

GALERIE

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page