top of page

O NÁS

NIKE_logo_positive_CMYK.jpg

Společnost NIKÉ INVESTING, s.r.o. je rodinná investiční firma zaměřená na investice do nemovitostí v Libereckém kraji.

Cíleně vyhledáváme pozemky, domy, chalupy a jiné objekty, které potřebují kultivaci, rekonstrukci nebo změnu záměru využití. To, co pro jednotlivého kupce představuje potíž, je pro nás potenciál čekající na využití.

Každou nemovitost posuzujeme pečlivě nejen finančně jako investiční příležitost, ale i z hlediska lokality, ve které se nachází, vztahů, do kterých zapadá, a také z pohledu jejího možného užitečného budoucího uplatnění (jako domova pro rodiny, sídla firmy apod.).

Veškeré aktivity vedoucí ke zvýšení hodnoty vlastněných nemovitostí realizujeme ve spolupráci s týmem odborných profesí (architekti, projektanti, TDI, inženýring, stavební firmy) a v souladu se stanovisky příslušných rozhodovacích úřadů a dotčených orgánů (útvary územního plánování, stavební úřad, kancelář architekta apod.).

Projekty financujeme prostřednictvím prostředků našich investorů, příspěvky bank a také vlastními zdroji. Rizika každé investice neseme tedy vždy společně s investory, stejně jako zodpovědnost se o vložené prostředky bezpečně postarat.

Díky této konzervativní strategii můžeme našim investorům nabídnout zajímavé zhodnocení jejich prostředků včetně možnosti investovat do konkrétního projektu.

Věříme v rovnováhu mezi kvalitně a přiměřeně odvedenými projekty a zhodnocením investic.

 

Za NIKÉ INVESTING, s.r.o.  

                                                   Alexandra a Jirí Hochmanovi.

 

O NIKÉ

 

V řecké mytologii byla Níké bohyně rychlosti, síly a vítězství. Starověcí Řekové uctívali Níké, protože věřili, že je může učinit nesmrtelnými. Navíc byla schopna poskytnout svým ctitelům sílu a rychlost potřebnou k vítězství v jakékoliv úloze, kterou potřebovali vykonat.

Níké se spojila s hlavním řeckým bohem Diem během velkého konfliktu s Titány a pomohla Diovi zvítězit a nastolit světový Řád. Odměnou jí bylo místo vedle samotného Dia a jeho slib, že ji za prokázané služby bude navždy ochraňovat. Na obrazech a sochách z antického období nalezneme proto Níké sedící vedle Dia.
V římské mytologii byla Níké známá jako Victoria.

Mezi symboly Niké patří palmová ratolest míru, zlaté šaty s křídly, které odkazují na fakt, že šat vítězství je pomíjivý. Dále pak stálezelený vavřínový věnec, jehož si na olympiádě cenili vítězové více než ostatních trofejí a také bývá zobrazována se štítem, na kterém stojí jméno vítěze soutěže nebo zápasu. 

who-is-the-goddess-nick_2.jpg
bottom of page